Design & Development Website

Design & Development Website

เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในยุคปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง มือถือ (Smart Phone), Tablet การทำให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลให้เหมาะสมบนอุปกรณ์ต่างๆ (Responsive Design) จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของเว็บไซต์ และตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าของคุณได้มากขึ้นนั้นเอง

เราจึงมีบริการจัดทำเว็บ และดูแลไซต์ทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสม และรูปแบบการแสดงผลที่ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าของคุณ แบ่งบริการออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆดังนี้

 

Website Static Package

บริการจัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่มีการรับส่งข้อมูลหรือปฏิสัมพันธ์ใดๆกับผู้เข้าชม (Engagement) ไม่มีระบบจัดการเนื้อหา (BackOffice หรือ CMS) ที่จะทำให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อได้เอง (ยกเว้นมีความสามารถในการแก้ไข Programming) เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเผื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชม และไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มลดข้อมูลบ่อยๆ

 

Website Dynamic Package

บริการจัดทำเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการเนื้อหามาตรฐาน (BackOffice หรือ CMS) ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์ของคุณ เช่น ข่าวสาร , เว็บบอร์ด , ฟอร์มการติดต่อ , แกลอรี่รูปภาพ เป็นต้น ได้ตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเผื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชม มีการรับส่งข้อมูลหรือปฏิสัมพันธ์ใดๆกับผู้เข้าชม และมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มลดข้อมูลบ่อยๆ เช่น เว็บข่าว, เว็บขายสินค้า ฯลฯ

 

นอกจากนี้เรามีบริการดูแลเว็บไซต์ให้สำหรับลูกค้าที่มีเว็บไซต์ แต่ไม่มีทีมงานคอยสนับสนุนงานทางเทคนิค หรือบริการด้านไอที เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานมีประสิทธิภาพตลอดเวลา (เฉพาะเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้พัฒนาหรือใช้เว็บโฮสติ้งของเราเท่านั้น)

Portfolio

Website : p4teen.com
Website : khaoshong.com
Website : dekpun.tlt.co.th
Website : ourbelovedspeech.tlt.co.th
Website : thaisummit.co.th
Website : hotelwareconcept.net

Our Customers

  • กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

    กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

  • KHAO SHONG INDUSTRY 1979 CO.,LTD.

    KHAO SHONG INDUSTRY 1979 CO.,LTD.

  • Hotelware Concept Thailand

    Hotelware Concept Thailand