Development & MA Facebook Page & Application

บริการสร้างแฟนเพจ Facebook สำหรับสินค้า/บริการ หรือธุรกิจของคุณ พัฒนา Tab Application บนหน้าแฟนเพจ หรือดูแลแฟนเพจ อัพเดทข่าวสารข้อมูลต่างๆ บนหน้าแฟนเพจของคุณ หรือ พัฒนา Application บน Facebook ซึ่งปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Facebook คือ Social Media ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดของโลก เป็นช่องทางที่ใช้ทั้งการติดต่อสื่อสาร ทำการตลาดธุรกิจของคุณ โปรโมทธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้า เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO (อันดับการค้นหาใน Google)

Our Customers

  • บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด

    บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด

  • จาจา โฮม

    จาจา โฮม

  • บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จากัด (Dentiste')

    บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จากัด (Dentiste')