วิธีที่ 1 : สั่งจ่ายเช็ค

สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม " บริษัท ซิมโบลิค โซลูชั่น จำกัด " หรือ " Symbolic Solution Co.,Ltd "

* กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทางบริษัท จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้คุณทางไปรษณีย์หลังจากที่ทางบริษัทได้รับ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแล้วเท่านั้น

* หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้องดังนี้

บริษัท ซิมโบลิค โซลูชั่น จำกัด

200/171 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554135977

* กรุณาจัดส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย มาที่

บริษัท ซิมโบลิค โซลูชั่น จำกัด

200/171 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วิธีที่ 2 : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่
ประเภท
ธ.กสิกรไทย
สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
บริษัท ซิมโบลิค โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 720-2-43232-4
ประเภทออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ
สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์
บริษัท ซิมโบลิค โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 865-0-36300-8
ประเภทออมทรัพย์